Bộ sưu tập ảnh 3 miền Việt Nam 30 năm trước

Một số hình ảnh khắp 3 miền của Việt Nam được chụp vào thập niên 90 của thế kỷ 20, rác giả bộ ảnh là Pascal Vu:

Hình ảnh ở Sài Gòn:

Một số hình ảnh khác ở các tỉnh miền Tây:

Hình ảnh ở Vũng Tàu:

Hình ảnh xe khách ở Bà Rịa

Hình ảnh ở Huế:Hình ảnh Hội An:Hình ảnh Hà Nội:

Hình ảnh một số nơi ở miền Bắc:
Viết một bình luận