Bộ sưu tập hình ảnh kiến trúc lăng tẩm Huế xưa

Mời các bạn xem bộ ảnh tuyệt đẹp của kiến trúc lăng tẩm ở Huế xưa, nằm trong Thư viện trường Đại học Kiến trúc Saigon trước 1975, gồm 72 tấm. Bộ ảnh không kèm thêm thông tin gì về tác giả v địa điểm, tuy nhiên có thể thấy được đây chính là ảnh lăng các vua triều đình Huế, như lăng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh….

Lăng Gia Long:

Đện Minh Thành, nằm phải khu lăng Gia Long, được dùng để thờ Hoàng đế và Hoàng hậu. Minh Thành nghĩa là “sự hoàn thiện rực rỡ”. Cũng có một cách giải thích khác là “hoàn thành vào ngày mai”, bởi người ta cho rằng: “Sườn của điện này chưa có sơn son thếp vàng và chạm khắc còn đơn giản”. Bên trong điện Minh Thành, ngày trước có thờ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời chinh chiến của vua Gia Long như cân đai, mũ, yên ngựa
Thềm rồng lăng Gia Long

Hình ảnh lăng Minh Mạng:

Hình ảnh lăng vua Thiệu Trị:

Hình ảnh lăng vua Tự Đức:

Hình ảnh lăng vua Đồng Khánh:

Lăng Kiên Thái Vương (em vua Tự Đức)

Ảnh: manhhai flickr

Viết một bình luận